-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd Miasta / Wydział Gospodarki Mieszkaniowej /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Wtorek 19 Października 2021
- Imieniny: Ziemowita, Jana, Pawła
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
-O Mieście
-Rozwój Miasta
-Gospodarka
-Informator przedsiębiorcy
-Euro - fundusze
-Historia
-Rewitalizacja
-Miejski Konserwator Zabytków
-Organizacje Pozarządowe
-Zdrowie
-Środowisko
-Bezpieczeństwo
-Komunikacja
-Schronisko dla zwierząt
-Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
-Archiwalna strona Miasta
-Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
-Osobistości Żyrardowa
-Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
-Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
- Sonda internetowa -
-
Czy na naszej stronie oczekuje Pan(i) więcej informacji:
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 6296
-
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
16577669
-
- -
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

adres: Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Natalia Klem - Dyrektor Wydziału
tel. (46) 858 15 80
e-mail: nklem@zyrardow.pl

Kontakt do pracowników:
tel. (46) 858 15 80, (46) 858 15 73

Do zadań Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektu budżetu w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz dodatków mieszkaniowych – analiza zapotrzebowania środków finansowych na bieżące utrzymanie zasobu, na prace remontowe, inwestycje;

2) prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi Wspólnot Mieszkaniowych i budynków stanowiących 100% własność Miasta – przygotowywanie dokumentów do Wydziału Budżetu w celu zapłaty faktur i zaliczek do Wspólnot Mieszkaniowych;

3) opracowywanie wspólnie z właściwymi wydziałami Urzędu i przekazywanie pod obrady Rady Miasta Żyrardowa projektów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy określającego:
         a) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,
         b) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali,
         c) planowaną sprzedaż lokali,
         d) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,
         e) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy  oraz przewidywane zmiany w tym zakresie,
         f) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,
         g) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli a także wydatki inwestycyjne,
         h) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

4) opracowywanie i przekazywanie pod obrady Rady Miasta Żyrardowa projektów uchwał dotyczących  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, kryteriów wyboru osób, z którymi  umowy najmu  powinny być zawierane w pierwszej kolejności;

5) przygotowywanie projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie wysokości stawek czynszu najmu lokali gminnych

6) przygotowanie projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zaległych opłat za najem lokali mieszkalnych, socjalnych – analiza stanu zaległości przy współpracy z zarządcą nieruchomości; analiza wniosków o wyrażenie zgody na spłatę zaległości w ratach;

7) prowadzenie ewidencji mieszkaniowego zasobu gminy;

8) monitorowanie, przestrzeganie prawidłowości realizacji umowy o zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami niemieszkalnymi oraz terenami przyległymi zawartej z PGM Żyrardów Sp. z o.o.

9) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o najem lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy:
         a) rejestracja wniosków w programie EZD oraz wprowadzenie do wykazu – wnioski o najem lokalu;
         b) wstępna weryfikacja wniosków o najem lokal – wezwanie do uzupełnienia braków;
         c) weryfikacja wniosków w terenie we współpracy z MOPS według kwestionariusza kwalifikacji punktowej;

10) opracowywanie we współpracy z Komisją Mieszkaniową Rady Miasta Żyrardowa projektu list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa – na podstawie danych zawartych we wnioskach o najem lokalu mieszkalnego;

11) sporządzenie we współpracy z Komisją Mieszkaniową Rady Miasta Żyrardowa ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa – po uprzedniej analizie złożonych uwag i zastrzeżeń do projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa;

12) przygotowywanie materiałów do pracy Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa; sprawdzenie sytuacji mieszkaniowej osób proszących o udział w komisji mieszkaniowej, zasięganie informacji od zarządcy nieruchomości, w tym działu administracji, działu windykacji

13) realizacja obowiązujących list osób uprawnionych do najmu lokali mieszkalnych;

14) realizacja wyroków eksmisyjnych;

15) prowadzenie spraw związanych ze skierowaniem do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, socjalnego: skierowanie na prace adaptacyjne wskazanego lokalu do zasiedlenia, monitorowanie terminów wykonania prac;

16) prowadzenie spraw związanych z podnajmem lub oddaniem w bezpłatne użytkowanie lokali;

17) prowadzenie spraw związanych z wstąpieniem w stosunek najmu, po osobach zmarłych oraz po osobach opuszczających lokal gminny. Współpraca z zarządcą nieruchomości – m.in. w zakresie potwierdzenia faktu zamieszkiwania, informacji o regulowaniu należnych opłat i ilości osób przebywających w lokalu gminnym.

18) prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych,  w tym  m.in. rozpatrywanie złożonych wniosków, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, wydawanie decyzji administracyjnych, wstrzymywania wypłaty dodatków mieszkaniowych, sporządzania list wypłat, przygotowanie zleceń do Wydziału Budżetu w celu przekazywania środków finansowych w zakresie dodatków mieszkaniowych do zarządców, osób fizycznych.

19) prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków energetycznych, w tym m.in. rozpatrywanie złożonych wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych, sporządzania list wypłat, przygotowanie zleceń do Wydziału Budżetu w celu przekazywania środków finansowych w zakresie dodatków energetycznych osobom fizycznym.

20) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z zarządami wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto Żyrardów posiada udziały;

21) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z zarządcą mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardów;

22) współpraca z jednostkami pomocniczymi w zakresie gospodarki mieszkaniowej;

23) obsługa przyjęć mieszkańców u Prezydenta Miasta Żyrardowa i Zastępcy Prezydenta Miasta Żyrardowa w sprawach gospodarki mieszkaniowej- wstępne przygotowywanie informacji we współpracy z zarządcą;

24) prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem z przetargu pełnowartościowych lokali mieszkalnych – opinia Komisji Mieszkaniowej, przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie wyłączenia wskazanego lokalu ze sprzedaży w drodze przetargu;

25) prowadzenie w formie elektronicznej rejestru:
         a) wniosków o najem lokali mieszkalnych,
         b) wolnych lokali do ponownego zasiedlenia,
         c) wyroków eksmisyjnych,
         d) opinii Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa,
         e) wniosków o dobrowolną zamianę;

26) planowanie wyżywienia, zakwaterowania i innego zabezpieczenia materiałowego, poszkodowanym w zdarzeniach nadzwyczajnych.

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne

VI miejsce UKS Trójka w Mistrzostwach Polski U16 K

Od 15 do 20 września br. w Żyrardowie w dwóch halach sportowych, AQUA i Elektryk, rozgrywane były mecze Finałowego Turnieju Mistrzostw Polski w kategorii U16 K pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa.Głównym organizatorem mistrzostw był klub UKS Trójka, któremu PZKosz powierzył po raz kolejny imprezę mistrzowską.

 

Salos Cup 2020

Słoneczna pogoda, wysoki poziom sportowy oraz zaangażowanie organizatorów przyczyniły się w miniony weekend do udanej kolejnej edycji #SalosCup2020. Warto zaznaczyć, że nad Zalew Żyrardowski zjechały drużyny z okolic Warszawy i woj. łódzkiego co świadczy o zasięgu ponadlokalnym wydarzenia sportowego oraz o wspaniałej promocji naszego Żyrardowa.

Trzy tytuły mistrzowskie dla naszych badmintonistów

41 Mistrzostwa Polski Seniorów w badmintonie miały się odbyć 5-7 czerwca w Jaworznie, jednak ze względu na obostrzenia epidemiologiczne zawody zostały odwołane. Wydawało się, że w obecnej sytuacji trudno będzie zorganizować tak dużą imprezę. Ostatecznie mistrzostwa odbyły się dwa miesiące później, w dniach 7-9 sierpnia. Organizacji podjęło się Sianowskie Stowarzyszenie Badmintona.

Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Stypendia sportowe - zachęcamy do składania wniosków!

Referat Sportu przypomina, że do 30 września br. na podstawie Uchwały Nr XIII/83/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011 roku można składać wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium za znaczące osiągnięcia sportowe.

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2020/2021
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa Oświadczenie o dostępności powered by netadmin 7.25 -