-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Strona główna / Inwestycje /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Środa 17 Sierpnia 2022
- Imieniny: Jacka, Anity, Elizy
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
-O Mieście
-Rozwój Miasta
-Gospodarka
-Informator przedsiębiorcy
-Euro - fundusze
-Historia
-Rewitalizacja
-Miejski Konserwator Zabytków
-Organizacje Pozarządowe
-Zdrowie
-Środowisko
-Bezpieczeństwo
-Komunikacja
-Schronisko dla zwierząt
-Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
-Archiwalna strona Miasta
-Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
-Osobistości Żyrardowa
-Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
-Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
- Sonda internetowa -
-
Czy na naszej stronie oczekuje Pan(i) więcej informacji:
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 6296
-
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
17053408
-
- -

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W 2010 ROKU


  • -

Termomodernizacja budynku użyteczności Publicznej: Szkoły Podstawowej Nr 3 im. St. Staszica i Liceum Ogólnokształcącego im S. Żeromskiego w Żyrardowie.
Zadanie zrealizowane zostało w latach 2009-2010. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 546.440 zł.
W wyniku realizacji zadania wymieniono wszystkie okna w budynku oraz stolarkę drzwiową zewnętrzną, dokonano regulacji i częściowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania, ocieplono stropodach, ściany zewnętrze i stropy pod przejazdami budynku szkoły, wykonano nową elewację budynku, a także nowe pokrycie dachu.
Wartość inwestycji – 1.912.660 zł
 

  • -

Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola Nr 9 – Etap I: sala balowa
Pierwszy etap zadania, polegający na odnowieniu sali balowej, zrealizowano w latach 2009-2010. W ramach prac remontowych wymieniono konstrukcję więźby dachowej i pokrycie dachu nad salą balową, wykonano nową posadzkę wraz z dębowym parkietem, skuto stare tynki i wykonano nowe zachowując wszystkie historyczne detale architektoniczne, wykonano nową instalację elektryczną, wymieniono instalację c.o. i zamontowano nowe grzejniki wraz z dekorowanymi drewnianymi obudowami, wymieniono stolarkę okienną i odrestaurowano stolarkę drzwiową, przeprowadzono również restaurację dekorowanych drewnianych elementów stropowych, a także restaurację „belwederka”. Oczyszczono i zamontowano zabytkowe tablice pamiątkowe, na swoje dawne miejsce powróciło też odnowione popiersie Karola Augusta Dittricha (wypożyczone ze zbiorów Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie).
Wartość inwestycji – 1.087.200 zł
 

  • -

Budowa ul. Konopnickiej na odc. od ul. Mireckiego do ul. Kasztanowej
Inwestycja dwuletnia, zrealizowana w latach 2009-2010 r. W ramach zadania wykonano: kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną (roboty dodatkowe), oświetlenie uliczne, nawierzchnię ulicy, zatokę parkingową, miejsca postojowe, wjazdy do posesji i chodniki.
 

  • -

Budowa ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Południowej do ul. Równoległej
W latach 2009 – 2010 realizowano II etap inwestycji, polegający na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego od ul. Równoległej do ul. Chocimskiej i nawierzchni wraz z chodnikami i wjazdami na odcinku od ul. Równoległej do ul. Południowej. W efekcie realizacji zadania powstała jezdnia o szer. 7m z przylegającymi do niej chodnikami o szer. 2m i kanalizacja deszczowa, która – wraz z wykonanym w latach 2008-2009 odcinkiem do rzeki Wierzbianki – stwarza możliwość odwodnienia tej części miasta.
 

  • -

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego
W roku 2010 zrealizowano:
- rozbudowę systemu monitoringu wokół dworca PKP,
- wykonano połączenie sieciowe pomiędzy siedzibą Straży Miejskiej i Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie    umożliwiające zdalny podgląd obrazu kamer monitoringu wizyjnego miasta,
- opracowano koncepcję i projekt techniczny modernizacji systemu monitoringu,
- dokonano przebudowy systemu monitoringu nad ulicą Okrzei,
- rozpoczęto realizację pierwszego etapu przebudowy istniejącego analogowego systemu monitoringu na system cyfrowy.
 

  • -

Utworzenie placów zabaw przy zespołach szkół publicznych nr 1, 4, 6 i 7
Zadanie realizowane w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”, przy dofinansowaniu z budżetu państwa na poziomie 50% kosztów inwestycji. W ramach zadania powstały cztery place zabaw przy Zespołach Szkół Publicznych Nr 1, 4, 6 i 7, które mają ułatwić adaptację najmłodszych dzieci w placówce szkolnej oraz wspomóc ich rozwój psychoruchowy. Oddane do użytku na przełomie października i listopada 2010 roku.
Wartość inwestycji – 753 436 zł
 

  • -

Wyposażenie szkolnych sal językowych oraz pracowni komputerowych
Dzięki konsekwentnej polityce oświatowej placówki każdego roku doposażane są w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Najwięcej zakupów poczyniono w 2008 r. w związku z reorganizacją sieci szkół. Na przestrzeni minionej kadencji w każdym Zespole Szkół Publicznych, a także w L.O. im. Stefana Żeromskiego utworzono dwie multimedialne pracownie językowe oraz rozszerzono, bądź utworzono nowe, pracownie komputerowe. 24-stanowiskowe pracownie językowe wyposażone są w tablicę interaktywną, projektor, komputer oraz konsolę połączoną z indywidualnymi stanowiskami uczniowskimi.
 

  • -

Realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”
W roku 2010 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zakończyło realizację wieloletniego, unijnego projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”. Spółka pozyskała na ten cel ponad 18 mln euro ze środków Funduszu Spójności, co dało ponad 72 mln zł. Udział środków Unii Europejskiej wyniósł 78,6 %.
Główne zadania zrealizowane na terenie Żyrardowa w ramach wspomnianego wyżej projektu w latach 2007-2010:
• Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w następujących ulicach: Zwycięstwa, Bajkowej, Równoległej, Jałowcowej, Chmielnej.
• Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Leszczynowej, Jaśminowej, Poprzecznej, Marcowej, Olsztyńskiej, Twardowskiego, Chłodnej, Podmiejskiej, Witosa, Zacisznej.
• Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicy Żeromskiego.
• Budowa spinki wodociągowej w Żyrardowie w ulicach Moniuszki, Okulickiego, Grenadierów, do wodociągu w ul. Jaktorowskiej.
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Olszowej, Brzozowej, Jaśminowej, Dębowej.
• Budowa tłoczni przy ul. Kanałowej.
• Budowa kolektora deszczowego w ul. Mazowieckiej i Kanałowej z podczyszczalnią wód opadowych.
• Budowa kolektora deszczowego z podczyszczalnią w miejscu rowu burzowego nr 51.
• Budowa kolektora sanitarnego C w ulicach: Olszowej, Poprzecznej, Jaśminowej i Chmielnej.
• Modernizacja oczyszczalni ścieków.
• Modernizacja stacji uzdatniania wody „MOKRA” i ujęcia wody „SOKULE”.
Ogólna wartość inwestycji zrealizowanych przez PGK na terenie Żyrardowa w latach 2007-2010, to 61.746.000 zł.
 

  • -

Budowa mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Jednym z najważniejszych czynników mających zasadniczy wpływ na rozwój miasta jest powiększanie zasobów mieszkaniowych. Miasto Żyrardów realizuje to zadanie poprzez swoją spółkę Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W roku 2010 oddano mieszkańcom do zasiedlenia trzy budynki wielorodzinne w bardzo ładnym otoczeniu przy ul. Parkowej, gdzie zlokalizowano 60 mieszkań.
Wartość inwestycji – 12.591.400 zł
 

  • -

Rewaloryzacja zabytkowych budynków mieszkalnych
W 2010 r. zakończył się remont pięciu zabytkowych budynków mieszkalnych należących do miasta, usytuowanych w centrum Żyrardowa, przy ul. Limanowskiego 15 i 27, ul. Dittricha 3, 1 Maja 48 i Chopina 2. Odnowienie elewacji, było kolejnym etapem stopniowego, ale konsekwentnego remontu kapitalnego tych nieruchomości. Wcześniej Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej wykonało szereg innych najpilniejszych prac, poprawiających stan techniczny jednych z najstarszych budynków komunalnych w mieście. Tam, gdzie było to konieczne wymieniono pokrycia dachowe i elementy konstrukcji dachu, wymurowano nowe kominy i doprowadzono centralne ogrzewanie. Wewnątrz większości budynków wykonana została instalacja c.o. i wymieniona instalacja elektryczna. Ostatni etap prac obejmował odnowienie elewacji. Jeśli stan budynku tego wymagał, wcześniej odkopane zostały fundamenty, celem wysuszenia ścian zewnętrznych i wykonania izolacji pionowej fundamentów. Na budynkach otynkowanych stary tynk został skuty i nałożony nowy, o nowa kolorystyka elewacji, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, została zbliżona do historycznej. Stolarka okienna i drzwiowa w całości wymieniona została w budynkach przy ul. Limanowskiego 15 i 27 i w budynku przy ul. 1 Maja 48. W budynku przy ul. Dittricha 3 stolarka okienna i drzwiowa została wymieniona częściowo. Druga część tego zadania zrealizowana zostanie w roku 2011. Niezwykle pracochłonny był remont budynku przy ul. Chopina 2. Tam wymieniono w całości więźbę dachową, łącznie z przebudową kominów i wzmocnieniem w postaci żelbetowego rusztu stropu i ścianki kolankowej obiektu. Dodatkowo została oczyszczona ceglana elewacja budynku.
W efekcie tych prac poprawił się nie tylko stan techniczny ponad stuletnich budynków mieszkalnych, ale również ich wygląd.
Łączny koszt rewaloryzacji czterech zabytkowych budynków mieszkalnych – 771 699,09 zł.
 

« poprzednia strona

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne

VI miejsce UKS Trójka w Mistrzostwach Polski U16 K

Od 15 do 20 września br. w Żyrardowie w dwóch halach sportowych, AQUA i Elektryk, rozgrywane były mecze Finałowego Turnieju Mistrzostw Polski w kategorii U16 K pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa.Głównym organizatorem mistrzostw był klub UKS Trójka, któremu PZKosz powierzył po raz kolejny imprezę mistrzowską.

 

Salos Cup 2020

Słoneczna pogoda, wysoki poziom sportowy oraz zaangażowanie organizatorów przyczyniły się w miniony weekend do udanej kolejnej edycji #SalosCup2020. Warto zaznaczyć, że nad Zalew Żyrardowski zjechały drużyny z okolic Warszawy i woj. łódzkiego co świadczy o zasięgu ponadlokalnym wydarzenia sportowego oraz o wspaniałej promocji naszego Żyrardowa.

Trzy tytuły mistrzowskie dla naszych badmintonistów

41 Mistrzostwa Polski Seniorów w badmintonie miały się odbyć 5-7 czerwca w Jaworznie, jednak ze względu na obostrzenia epidemiologiczne zawody zostały odwołane. Wydawało się, że w obecnej sytuacji trudno będzie zorganizować tak dużą imprezę. Ostatecznie mistrzostwa odbyły się dwa miesiące później, w dniach 7-9 sierpnia. Organizacji podjęło się Sianowskie Stowarzyszenie Badmintona.

Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Stypendia sportowe - zachęcamy do składania wniosków!

Referat Sportu przypomina, że do 30 września br. na podstawie Uchwały Nr XIII/83/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011 roku można składać wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium za znaczące osiągnięcia sportowe.

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2020/2021
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa Oświadczenie o dostępności powered by netadmin 7.25 -