-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Zobacz także / Gospodarka / Dla Inwestora / uchwalarady /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Wtorek 7 Grudnia 2021
- Imieniny: Ambrożego, Marcina, Teodora
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
-O Mieście
-Rozwój Miasta
-Gospodarka
-Dla Inwestora
-Dlaczego warto zainwestować w Żyrardowie?
-Słowo wstępne Prezydenta Miasta na temat atrakcyjności i konkurencyjności Żyrardowa
-Zainwestuj w Żyrardowie
-Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta
-Dokumenty programowe
-Oferty inwestycyjne
-Informator przedsiębiorcy
-Euro - fundusze
-Historia
-Rewitalizacja
-Miejski Konserwator Zabytków
-Organizacje Pozarządowe
-Zdrowie
-Środowisko
-Bezpieczeństwo
-Komunikacja
-Schronisko dla zwierząt
-Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
-Archiwalna strona Miasta
-Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
-Osobistości Żyrardowa
-Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
-Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
16695010
-
- -

§ 3.

1.Zwolnienia, o których mowa w § 1 i 2 są pomocą publiczną, a jej udzielenie nastepuje z
    uwzględnieniem przepisów ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy
    publicznej dla przedsiębiorców.

2.Maksymalny okres zwolnienia ustala się na 6 lat i może  on być liczony od miesiąca
     następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości  lub uzyskanie
     innego prawa do dysponowania nieruchomością na cele  inwestycyjne, pod warunkiem 
     osiągnięcia w okresie zwolnienia poziomu zatrudnienia  podanego w § 1 ust. 1

3.Pomoc publiczna o której mowa w § 1 i 2 jest udzielana pod warunkiem, że nowo
    utworzone miejsca pracy będą utrzymane  co najmniej przez 5 lat od dnia udzielenia 
    pomocy. W razie  nie dotrzymania powyższego  warunku  na  przedsiębiorcy ciąży 
    obowiązek zapłaty  podatku wraz z odsetkami  za cały okres, w którym korzystał ze 
    zwolnienia.

4.Okresy zwolnień z podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 i 2 każdorazowo
dla każdego przedsiębiorcy ustalać będzie Prezydent Miasta po zasięgnięciu opinii
Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska w formie zawarcia stosownego
porozumienia z przedsiębiorcą regulującego wzajemne obowiązki stron.    

§ 4.

W razie ustania okoliczności, które stanowiły podstawę zwolnienia od podatku od nieruchomości, podatnik ma obowiązek złożenia właściwemu organowi podatkowemu informacji w terminie 14 dni od dnia ustania tych okoliczności.
 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.
 

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XXVI /167/96 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 23 lipca 1996 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

§ 7.

Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

« poprzednia strona

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne

VI miejsce UKS Trójka w Mistrzostwach Polski U16 K

Od 15 do 20 września br. w Żyrardowie w dwóch halach sportowych, AQUA i Elektryk, rozgrywane były mecze Finałowego Turnieju Mistrzostw Polski w kategorii U16 K pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa.Głównym organizatorem mistrzostw był klub UKS Trójka, któremu PZKosz powierzył po raz kolejny imprezę mistrzowską.

 

Salos Cup 2020

Słoneczna pogoda, wysoki poziom sportowy oraz zaangażowanie organizatorów przyczyniły się w miniony weekend do udanej kolejnej edycji #SalosCup2020. Warto zaznaczyć, że nad Zalew Żyrardowski zjechały drużyny z okolic Warszawy i woj. łódzkiego co świadczy o zasięgu ponadlokalnym wydarzenia sportowego oraz o wspaniałej promocji naszego Żyrardowa.

Trzy tytuły mistrzowskie dla naszych badmintonistów

41 Mistrzostwa Polski Seniorów w badmintonie miały się odbyć 5-7 czerwca w Jaworznie, jednak ze względu na obostrzenia epidemiologiczne zawody zostały odwołane. Wydawało się, że w obecnej sytuacji trudno będzie zorganizować tak dużą imprezę. Ostatecznie mistrzostwa odbyły się dwa miesiące później, w dniach 7-9 sierpnia. Organizacji podjęło się Sianowskie Stowarzyszenie Badmintona.

Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Stypendia sportowe - zachęcamy do składania wniosków!

Referat Sportu przypomina, że do 30 września br. na podstawie Uchwały Nr XIII/83/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011 roku można składać wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium za znaczące osiągnięcia sportowe.

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2020/2021
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa Oświadczenie o dostępności powered by netadmin 7.25 -