-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd Miasta / Wydział Kultury i Promocji Miasta /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Środa 22 Września 2021
- Imieniny: Joachima, Maurycego, Darii
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
-O Mieście
-Rozwój Miasta
-Gospodarka
-Informator przedsiębiorcy
-Euro - fundusze
-Historia
-Rewitalizacja
-Miejski Konserwator Zabytków
-Organizacje Pozarządowe
-Zdrowie
-Środowisko
-Bezpieczeństwo
-Komunikacja
-Schronisko dla zwierząt
-Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
-Archiwalna strona Miasta
-Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
-Osobistości Żyrardowa
-Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
-Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
- Sonda internetowa -
-
Czy na naszej stronie oczekuje Pan(i) więcej informacji:
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 6296
-
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
16518765
-
- -
Wydział Kultury i Promocji Miasta

adres: Plac Jana Pawła II nr 2, 96-300 Żyrardów

Łukasz Kasperczyk - Dyrektor Wydziału
tel. (46) 858 15 81
e-mail: lkasperczyk@zyrardow.pl

Kontakt do pracowników:
tel.:(46) 858 15 21
tel.:(46) 858 15 36
e-mail: promocja@zyrardow.pl

Do zadań Wydziału Kultury i Promocji Miasta należy w szczególności:

1) w zakresie kultury
         a) kreowanie polityki kulturalnej miasta przez tworzenie i realizowanie miejskich programów edukacji i animacji kulturalnej,
         b) organizacja uroczystych obchodów świąt państwowych, świąt lokalnych, eventów, festynów, koncertów okolicznościowych, imprez masowych,
         c) w zakresie działalności kulturalnej, organizacji wydarzeń, aktywizacji lokalnej społeczności, opracowywania miejskiego kalendarza imprez, współpraca z:
               - miejskimi placówkami kulturalnymi i oświatowymi,
               - organizacjami społecznymi,
               - środowiskami twórczymi,
               - odpowiednimi jednostkami Powiatu Żyrardowskiego i Województwa Mazowieckiego,
         d) podejmowanie działań umożliwiających mieszkańcom, lokalnym środowiskom, organizacjom realizowanie własnych inicjatyw kulturalno-społecznych na rzecz mieszkańców miasta, aktywizujących lokalną społeczność,  
         e) promowanie osób zasłużonych dla Miasta, promowanie pozytywnych postaw, talentów, osiągnięć mieszkańców Żyrardowa, szczególnie dzieci i młodzieży,
         f) promowanie wydarzeń kulturalnych odbywających się w mieście, obsługa medialna, fotorelacje na samorządowych kanałach komunikacji,  
         g) prowadzenie rejestru instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Żyrardów,
         h) prowadzenie wykazu obiektów, w których prowadzona jest działalność kulturalna,
         i) prowadzenie spraw związanych z bibliotekami, m.in. sprawy tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania,
         j) przygotowywanie dokumentów dotyczących wydawania decyzji zezwalającej na odbycie imprezy masowej bądź zakazującej odbycia imprezy;

2) w zakresie promocji
         a) kreowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród mieszkańców i na zewnątrz,
         b) organizowanie kampanii promocyjnych,
         c) gromadzenie informacji o mieście,
         d) przygotowywanie materiałów promocyjno-informacyjnych o mieście, wydawnictw turystycznych, gadżetów promocyjnych,
         e) promocja miasta we współpracy z innymi wydziałami UM na targach turystycznych, gospodarczych i inwestycyjnych,
         f) we współpracy z innymi wydziałami UM opracowywanie materiałów graficznych dotyczących ofert wykorzystania mienia komunalnego, promujących potencjał gospodarczy miasta, tereny inwestycyjne i pożądane kierunki rozwoju miasta,
         g) monitoring mediów ogólnopolskich w zakresie publikacji dotyczących Żyrardowa,
         h) administrowanie miejską stroną www.zyrardow.pl, we współpracy z pozostałymi Wydziałami UM opracowywanie i publikowanie bieżących informacji o działalności samorządu miasta, aktualizacja poszczególnych działów tematycznych,
         i) promocja programów „Żyrardowska Karty Dużej Rodziny” i „Żyrardowska  Karta Seniora”, przygotowywanie porozumień z partnerami programów, współpraca z partnerami,  
         j) współpraca zagraniczna: nawiązywanie nowych kontaktów, organizacja wizyt w miastach partnerskich, podejmowanie delegacji zagranicznych,  
         k) współpraca z agencjami filmowymi realizującymi zdjęcia na terenie Żyrardowa,    
         l) prowadzenie spraw związanych z Patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa,  
         m) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem logo, herbu i flagi Miasta Żyrardowa;

3) w zakresie działań Rzecznika Prasowego:
         a) współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi,
         b) przygotowywanie na potrzeby środków masowego przekazu materiałów informacyjnych o działalności samorządu gminnego, bieżącej pracy Urzędu Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych, o ważniejszych rozstrzygnięciach podejmowanych przez organy gminy oraz zwięzłe kalendarium istotnych dla życia wspólnoty lokalnej wydarzeń, w oparciu pozyskane informacje, uczestnictwo lub na podstawie dokumentów sporządzanych podczas:
               - sesji Rady Miasta,
               - posiedzeń komisji problemowych Rady Miasta,
               - spotkań Prezydenta.
         c) udzielnie wywiadów, przygotowywanie we współpracy z Wydziałami UM i jednostkami organizacyjnymi odpowiedzi na pytania przedstawicieli mediów.
         d) opracowywanie i kierowanie do środków masowego przekazu:
               - uzupełnień,
               - sprostowań,
               - polemik,
               - wyjaśnień, w odniesieniu do informacji publikowanych w środkach masowego przekazu niezgodnych ze stanem faktycznym lub zawierających błędną jego interpretację.
         e) organizowanie i obsługa spotkań Prezydenta Miasta, przedstawicieli Rady Miasta ze środkami masowego przekazu, mieszkańcami miasta, organizacjami społecznymi lub środowiskami opiniotwórczymi, celem przedstawienia podstawowych założeń działań podejmowanych przez władze miasta i problemów pojawiających się w powyższym procesie. 

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne

VI miejsce UKS Trójka w Mistrzostwach Polski U16 K

Od 15 do 20 września br. w Żyrardowie w dwóch halach sportowych, AQUA i Elektryk, rozgrywane były mecze Finałowego Turnieju Mistrzostw Polski w kategorii U16 K pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa.Głównym organizatorem mistrzostw był klub UKS Trójka, któremu PZKosz powierzył po raz kolejny imprezę mistrzowską.

 

Salos Cup 2020

Słoneczna pogoda, wysoki poziom sportowy oraz zaangażowanie organizatorów przyczyniły się w miniony weekend do udanej kolejnej edycji #SalosCup2020. Warto zaznaczyć, że nad Zalew Żyrardowski zjechały drużyny z okolic Warszawy i woj. łódzkiego co świadczy o zasięgu ponadlokalnym wydarzenia sportowego oraz o wspaniałej promocji naszego Żyrardowa.

Trzy tytuły mistrzowskie dla naszych badmintonistów

41 Mistrzostwa Polski Seniorów w badmintonie miały się odbyć 5-7 czerwca w Jaworznie, jednak ze względu na obostrzenia epidemiologiczne zawody zostały odwołane. Wydawało się, że w obecnej sytuacji trudno będzie zorganizować tak dużą imprezę. Ostatecznie mistrzostwa odbyły się dwa miesiące później, w dniach 7-9 sierpnia. Organizacji podjęło się Sianowskie Stowarzyszenie Badmintona.

Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Stypendia sportowe - zachęcamy do składania wniosków!

Referat Sportu przypomina, że do 30 września br. na podstawie Uchwały Nr XIII/83/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011 roku można składać wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium za znaczące osiągnięcia sportowe.

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2020/2021
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa Oświadczenie o dostępności powered by netadmin 7.25 -