-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Zobacz także / Schronisko dla zwierząt /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Wtorek 19 Października 2021
- Imieniny: Ziemowita, Jana, Pawła
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
-O Mieście
-Rozwój Miasta
-Gospodarka
-Informator przedsiębiorcy
-Euro - fundusze
-Historia
-Rewitalizacja
-Miejski Konserwator Zabytków
-Organizacje Pozarządowe
-Zdrowie
-Środowisko
-Bezpieczeństwo
-Komunikacja
-Schronisko dla zwierząt
-Komunikat: Parwowiroza w schronisku
-adopcje
-nasze akcje
-Ustawy i rozporządzenia dotyczące zwierząt
-Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
-Archiwalna strona Miasta
-Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
-Osobistości Żyrardowa
-Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
-Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
16577834
-
- -
  • -

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT IM. PSA KAZANA
nr. tel. 46 855 25 82
ul. Czysta 3

Niestety, nie wszystkie zwierzęta, których życie w drodze ewolucji zostało uzależnione od dobrej woli ludzi i mają szczęście być członkami naszych rodzin. To właśnie z myślą o nich o zwierzętach bezdomnych działa na terenie naszego Miasta „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt im. psa Kazana w Żyrardowie”. 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt im. psa Kazana z siedzibą w Żyrardowie, realizuje zadania określone w ustawie o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017r, poz. 1840, z późn. zm.). Schronisko działa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158, poz. 1657). Schronisko jest wpisane w strukturę organizacyjną Urzędu Miasta Żyrardowa i podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Żyrardowa.  Do Schroniska przyjmowane są zwierzęta z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Miasta Żyrardowa. Placówka dysponuje 60 miejscami dla psów, 20 miejscami dla kotów i 5 miejscami dla chorych kotów, które muszą przebywać oddzielnie.

Celem działania schroniska jest:

  • Kompleksowe rozwiazywanie skutków bezdomności zwierząt na terenie miasta Żyrardowa.
  • Podnoszenie poziomu świadomości społecznej w zakresie wiedzy o prawach zwierząt i zasadach opieki nad nimi.

Schronisko przyjmuje interesantów w dniach wtorek- niedziela, w godzinach 10:00- 16:00.

Dni i godziny wydawania zwierząt do adopcji- czwartek, piątek, niedziela w godzinach 10:00-16:00.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt im. psa Kazana w Żyrardowie można wesprzeć poprzez przekazywanie darów rzeczowych bezpośrednio do schroniska lub przekazywać
wpłaty na numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325 z dopiskiem w tytule wpłaty „Dla schroniska dla bezdomnych zwierząt im. psa Kazana w Żyrardowie”.

WOLONTARIAT

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Wolontariat jest inicjatywą Schroniska skierowaną do osób pełnoletnich, oraz młodzieży powyżej 13 roku życia (za pisemną zgodę rodziców lub opiekunów) zamieszkujących na terenie całej Polski, chcących aktywnie i nieodpłatnie pomagać zwierzętom potrzebującym, a w szczególności zwierzętom z Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żyrardowie.

Zgłoszenie się do Wolontariatu jest możliwe poprzez wypełnienie Kwestionariusza Kandydata i dostarczenie go do Urzędu Miasta Żyrardowa.

Po powiadomieniu kandydata o pozytywnym rozpatrzeniu Jego kandydatury, kandydat zobowiązany jest do podpisania porozumienia o wolontariacie. Kandydat uzyskuje status wolontariusza z chwilą otrzymania podpisanego przez Prezydenta Miasta Żyrardowa porozumienia o współpracy.

Okres próbny wolontariusza od 16 roku wzwyż trwa 30 dni, w czasie których wymagane jest uczestnictwo w zajęciach Wolontariatu na minimum 5 spotkaniach. Okres próbny wolontariusza między 13 a 16 rokiem życia trwa 60 dni , w czasie których wymagane jest uczestnictwo w zajęciach Wolontariatu na minimum 10 spotkaniach.

Przed podpisaniem porozumienia o współpracy kandydat musi zapoznać się z regulaminem Wolontariatu.

KWARANTANNA W SCHRONISKU

W żyrardowskim schronisku panuje parwowiroza, w związku z tym Schronisko jest zamknięte dla odwiedzających.

NASZE AKCJE

AKCJA STERYLIZACJI, KASTRACJI KOTÓW WOLNO ŻYJACYCH

Urząd Miasta Żyrardowa nadzoruje  coroczną akcję sterylizacji kotów wolno żyjących, która ma na celu zapobieganie rozmnażaniu się tych zwierząt przy jednoczesnym stworzeniu możliwości pozostania w środowisku naturalnym, co jest kwestią istotną dla ich kondycji psychofizycznej. Zwierzęta wolno żyjące niekastrowane należy zgłaszać do Urzędu Miasta Żyrardowa nr. Tel. (46) 858 15 43.

WYŁAPYWANIE ZWIERZĄT

Urząd Miasta Żyrardowa ma również swój udział w zwalczaniu problemu bezdomności zwierząt, prowadząc akcję wyłapywania psów z terenu Miasta na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt Dz. U. 1998.116.753. Bezdomne zwierzęta należy zgłaszać na Straż Miejską w Żyrardowie r. tel. (46) 855 24 20 skąd zgłoszenie zostanie przekazane do osoby odławiającej zwierzęta bezdomne oraz do Schroniska dla bezdomnych zwierząt im. psa Kazana w Żyrardowie.

POGOTOWIE WETERYNARYJNE

Na terenie naszego Miasta działa pogotowie weterynaryjne dla zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych zgłoszenia należy kierować na Straż Miejską w Żyrardowie nr. tel. (46) 855 24 20 lub Komendę Policji w Żyrardowie nr tel. (46)  858 22 00.

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE ZWIERZĄT

Ustawa o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017r, poz. 1840, z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158, poz. 1657)

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. (Dz. U. Nr 116, poz. 753)

Ustawia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.1454)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjne Dz.U.2018.0.1557

PRAWO LOKALNE

Uchwała Nr XVI/128/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie opłat od posiadania psa.

Uchwała Nr XXVI/185/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żyrardowa.

Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego Miasta Żyrardowa.

PODATEK ZA PSA

Miasto prowadzi również działalność, mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa zwierząt, które mają właścicieli oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. W Urzędzie Miasta Żyrardowa prowadzona jest ewidencja psów, za które właściciel zapłacił opłatę. Uchwałą Rady Miasta nr XVI/128/07 z dnia 20 grudnia 2007 r., przyjęto opłatę w wysokości 40 zł za psa, w przypadku emerytów i rencistów poniżej 65 roku życia stawka opłaty od posiadania psa wynosi 20 zł. Od opłaty  zostali zwolnieni emeryci i renciści powyżej 65 roku życia oraz -uwaga!- osoby będące właścicielami psów adoptowanych ze Schroniska. Termin uiszczenia opłaty upływa dnia 30 kwietnia każdego roku, a jeżeli właściciel wszedł w posiadanie psa po 30 kwietnia, termin wynosi 14 dni od dnia powstania obowiązku dokonania niniejszej opłaty. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu miasta Żyrardowa, a następnie z potwierdzeniem udać się do pokoju 39 celem rejestracji. Każdy zarejestrowany pupil otrzymuje numer identyfikacyjny, który pozwala Straży Miejskiej na natychmiastowe stwierdzenie, czy za danego czworonoga została uiszczona opłata. Numer identyfikacyjny przymocowany do obroży zwierzęcia pozwala na sprawny kontakt z właścicielem poprzez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Żyrardowa.

ADOPCJE

Psy przebywające w Schronisku dla bezdomnych zwierząt im psa Kazana, które pilnie szukają kochających domów. Szczegółowe informacje można uzyskać od Schroniska pod nr tel. (46) 855 25 82.

Adopcje >>

 

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne

VI miejsce UKS Trójka w Mistrzostwach Polski U16 K

Od 15 do 20 września br. w Żyrardowie w dwóch halach sportowych, AQUA i Elektryk, rozgrywane były mecze Finałowego Turnieju Mistrzostw Polski w kategorii U16 K pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa.Głównym organizatorem mistrzostw był klub UKS Trójka, któremu PZKosz powierzył po raz kolejny imprezę mistrzowską.

 

Salos Cup 2020

Słoneczna pogoda, wysoki poziom sportowy oraz zaangażowanie organizatorów przyczyniły się w miniony weekend do udanej kolejnej edycji #SalosCup2020. Warto zaznaczyć, że nad Zalew Żyrardowski zjechały drużyny z okolic Warszawy i woj. łódzkiego co świadczy o zasięgu ponadlokalnym wydarzenia sportowego oraz o wspaniałej promocji naszego Żyrardowa.

Trzy tytuły mistrzowskie dla naszych badmintonistów

41 Mistrzostwa Polski Seniorów w badmintonie miały się odbyć 5-7 czerwca w Jaworznie, jednak ze względu na obostrzenia epidemiologiczne zawody zostały odwołane. Wydawało się, że w obecnej sytuacji trudno będzie zorganizować tak dużą imprezę. Ostatecznie mistrzostwa odbyły się dwa miesiące później, w dniach 7-9 sierpnia. Organizacji podjęło się Sianowskie Stowarzyszenie Badmintona.

Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Stypendia sportowe - zachęcamy do składania wniosków!

Referat Sportu przypomina, że do 30 września br. na podstawie Uchwały Nr XIII/83/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011 roku można składać wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium za znaczące osiągnięcia sportowe.

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2020/2021
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa Oświadczenie o dostępności powered by netadmin 7.25 -